Vinke Architecten

Goed luisteren naar de ideeën en wensen van de opdrachtgever, dat is onze sleutel tot een geslaagd ontwerp.

Alleen hierdoor is een juiste vertaling te maken naar een passend ontwerp dat voldoet aan de geldende voorschriften en past binnen het budget.

Onze opdrachtgevers bestaan uit o.a. particulieren, ontwikkelaars, gemeenten en aannemers door heel Nederland.

Meer over vinke

Van potlood tot hamer

Vanaf de kennismaking tot en met de realisatie van een project worden een aantal fasen doorlopen. Hier zie je de eerste stappen met de daarbij behorende werkzaamheden. Kenmerkend is het aanbrengen van steeds meer detail in het ontwerp.

Alles over ons werkwijze

Kennismaking

Elke nieuwe aanvraag begint met een vrijblijvende kennismaking. Tijdens deze ontmoeting brengen wij uw woon/werksituatie in kaart en bespreken we uw wensen en verwachtingen. Daarnaast lichten wij de onderstaande fasen ook mondeling toe zodat u een goed beeld kunt vormen van het te doorlopen ontwerptraject.

Ontwerp

Het voorlopig ontwerp is een vertaling van het schets ontwerp naar een 3D omgeving. Maatvast tekenwerk moet aantonen of het concept (schetsontwerp) realiseerbaar blijkt en voldoet aan de gestelde eisen en wensen. Naast het 3D model worden uiteraard ook de plattegronden, gevels en doorsneden uitgewerkt.

Uitvoering

Als de plannen zijn goedgekeurd door de gemeente en een contract is afgesloten met een aannemer kan de (ver)bouw starten. Tijdens de werkzaamheden kunnen wij voor u controleren of het project wordt uitgevoerd zoals dit is vastgelegd in de contractstukken.

Onze projecten

Volg ons

Contact opnemen

Nieuwstadsweg 11

8081 AA Elburg

Voor vragen of opmerkingen kun je contact met ons opnemen via telefoon, e-mail of het onderstaande contactformulier.